Stoornissen

Keelklachten Zodra de keel geïrriteerd is en pijnlijk aanvoelt door intensief stemgebruik kan dit uiteindelijk stemklachten geven.

Heesheid Als de stem schor, krakerig of hees klinkt.

Te hoge of te lage spreekstem Indien u uw stem te hoog of te laag ervaart.

Stembandafwijkingen Als er knobbeltjes, poliepen of oedeem op uw stembanden aanwezig zijn waardoor de stembanden niet meer goed kunnen sluiten, waardoor er heesheid ontstaat. Ook een verlamming aan één of beide stembanden geven een hese stem.

Strottenhoofdkanker Zodra het strottenhoofd geheel of gedeeltelijk weggenomen is, zal men op een andere manier moeten leren spreken.

Stemproblemen bij zangers Wanneer de spreek- en/of zangstem verkeerd wordt gebruikt, kan dit invloed hebben op de stemkwaliteit. De stem kan bijvoorbeeld hees of schor zijn, er kan een brokgevoel in de keel ontstaan. Soms is er ook sprake van stembandknobbeltjes. Er wordt gewerkt met technieken uit de stem- en zangtherapie om de stemkwaliteit en mogelijkheden te verbeteren. 

Transgenderdysfonie Bij een transitie hoort ook de verandering van het spreken. De stem zal op een andere manier moeten worden gebruikt, maar ook de articulatie, intonatie en nonverbale communicatie. Het doel is een natuurlijke stem en spraak te gebruiken, die bij de persoon past.