Therapie voor parkinsonpatienten

Therapie voor parkinsonpatienten De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

ParkinsonNet is een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners die de problemen met deze activiteiten behandelen en begeleiden. Zij vormen samenwerkingsverbanden per regio. Deze logopediepraktijk is aangesloten bij ParkinsonNet.

Bij Parkinsonpatienten kan er sprake zijn van een zachte stemgeving. De Pitch Limiting Voice Treatment is een (stem)therapie ontwikkeld voor Parkinsonpatienten met een hypokinetische dysartrie. Middels deze vorm van therapie wordt de luidheid en daarmee de verstaanbaarheid bij de Parkinsonpatient vergroot.