Mimetherapie

Mimetherapie Patienten die een ernstige “perifere” facialisverlamming (verlamming van de aangezichtsspieren) doormaken worden geconfronteerd met hinderlijke restverschijnselen die het gevolg zijn van zenuwdegeneratie.

Mimetherapie is toepasbaar bij patienten bij wie de aangezichtsmusculatuur gedeeltelijk is hersteld. Het is gebleken dat oefeningen, ontleend aan mime, geschikt zijn bij de revalidatie van gestoorde mimiek. Het doel is de patient behulpzaam te zijn bij het ontwikkelen van een fysieke en mentale instelling waarbij de handicap aanvaard wordt.