Hanenouderprogramma

Doel Het ouderprogramma helpt ouders en hun kind om beter met elkaar te leren praten en communiceren. Het programma bestaat uit huisbezoeken en groepsbijeenkomsten. Tijdens de groepsbijeenkomsten leren ouders communicatiestrategen, maar wordt er ook geoefend. Er wordt geleerd om dagelijkse situaties te benutten tot optimale taalmomenten. Daarnaast hebben de groepsbijeenkomsten als meerwaarde dat er ervaring tussen ouders kan worden uitgewisseld. Tijdens de huisbezoeken worden video-opnames gemaakt van de interactie. Deze opnames worden teruggekeken, waarin besproken wordt welk effect de omgang heeft op de communicatie. 

Effectonderzoek in Canada laat zien dat het programma door ouders als zeer ondersteunend wordt ervaren. De interactie en communicatie tussen ouder en kind verbetert. 

Kosten Hanenouderprogramma Indien het gezin hiervoor in aanmerking komt, wordt het programma volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor is wel een verwijzing van een arts nodig. 

Inhoud traject Het ouderprogramma beslaat zo’n 3-4 maanden. Er wordt gestart met een kennismakingsgesprek bij het gezin thuis, hierin worden ook communicatiedoelen bepaald. Verder zijn er 8 groepsbijeenkomsten en nog 3 huisbezoeken. De groepsbijeenkomsten en huisbezoeken worden afgewisseld. 

De groepsgrootte is 6-8 gezinnen, het liefst nemen beide ouders deel aan de cursus. 

Aanmelden Indien er sprake is van een kind dat niet tot nauwelijks spreekt, kan het gezin worden aangemeld. Er is dan een verwijzing van de arts nodig, waarop het programma vermeld staat. Ouders kunnen zich aanmelden door contact op te nemen met Marleen van Slooten door te mailen naar: info@logopedie-uden.nlof te bellen naar 0413-271067 of 06-15484746.